VI Sound's tag archives

Studio “VI Sound”, m. Moskwa

Zostało skończono budownictwo studia “VI Sound”, m. Moskwa. Projektodawca studia — Aleksander Krawczenko. Budownictwo studia zajęło obok 4-ch miesięcy. Studio składa się z dużego kontrolnego pokoju i sali tonowej, specjalizuje się na zapisie pop-muzyki. Przy czym stare studio również jest czynne, dlatego oba studio zjednoczono do kompleksu. Bezpośrednio kierował budownictwem studia inżynier-technolog Wiktor Wierchniacki.