sufit's tag archives

Pomieszczenia jakich rozmiarów są najbardziej optymalnymi dla kontrolnych pokojów?

Jeśli mówimy o kontrolne pokoje sterea formatu, to najbardziej optymalnymi są pomieszczenia placem od 30 do 50 mkw. czym mniej jest pomieszczenie, tym bardziej skomplikowano jego projektować i bardziej skomplikowano domagać się potrzebnego wyniku, zwłaszcza w planie kontroli niższej częstości. W pomieszczeniach placem więcej 50 mkw. powstają inne problemy. W jakimkolwiek razie - jakim by dużym nie było pomieszczenie - odległość od pozycji dla osłuchiwania do monitorów nie może być więcej pięciu ...

Studio nagrania w Barnaule

Jest osiągnięte porozumienie o projektowanie i budownictwo studia nagrania w Barnaule, Rosja. Studio będzie rozmieszczało się w oddzielnej budowli, budowa której musi skończyć się przed wiosną 2009-go roku. Plac przyszłego studia - blisko 190 m2, wysokość sufitów - 4m 55 cm. W studiie planuje się kontrolna, wokalna, kamienna pokoje, a także sala tonowa z neutralną akustyką. Oprócz tego, będzie pokój odpoczynku, biuro, wentylacyjna i inne. Prawdopodobnie, na projektowe prace (z uwzględnieniem boż...

Studio nagrania w Mołdowie

Jest osiągnięte porozumienie o projektowanie i budownictwo studia nagrania w m. Nowe Aneny (Anenii Noi), Mołdowa. Studio będzie rozmieszczało się w oddzielnej budowli. Plac przyszłego studia - blisko 50 mkw., wysokość sufitów — obok 4-ch metrów. W studiie planuje się kontrolne i wokalne pokoje. Prawdopodobnie, na projektowe prace potrzebuje się do dwuch miesiący. Projektodawca i inżynier-technolog — Oleg Naumenko. Planuje się wykorzystanie w studiie monitorowego systemu Reflexion Arts 239. To bę...