książka's tag archives

Philip Newell – 60!

21-go sierpnia nasz przyjaciel i kolega Philip Newell wyróżnia swoje 60-te Urodziny. Gratulujemy!!! Philip zakończył budownictwo surround-studia w Barcelonie i przystępował do budownictwa studia w Madrycie. I jeszcze jedna dobra nowina: Philip Newell zaczął pracę nad nową książką, w której podsumowują się jego czterdziestoletnia działalność w światowej industrii nagrania.

Druga redakcja książki “Project-studia…”

Książka Philipa Newelle "Project-studia: malutkie studia dla dużych zapisów" (Project Studios: A More Professional Approach) pod redakcją Aleksandera Krawczenko została wydana językiem rosyjskim w końcu 2002 roku nakładem 3000 egzemplarzy. Przed obecny czas cały nakład książki jest sprzedany. Dlatego zaczęliśmy pracę nad drugą redakcją książki i przygotowaniem jej do druku.