komutacja's tag archives

Uruchomienie studia w Połtawie

Zakończono uruchomienie, montaż i instalacja systemu monitoringu RA239 w studiu nagrań w Połtawie. Trzem naszym inżynierom, Olegowi Naumenko, Alexanderowi Kravchenko, Victorowi Verchnyatskomu, zajęło to zaledwie trzy dni, ponieważ wszystkie prace wstępne i montaż patch-beyów zostały dokonane zawczasu. Pole komutacji studia realizowano na czterech patch-beyah Neutrik NPTT-S. Oficjalne otwarcie studia jest planowane w końcu 2012 roku. Na razie trwają wnętrzne prace w biurach i pomieszcze...

Studio nagrań w Połtawie

Zakończono budowę studia nagrań w Połtawie. Studio składa się z pokoju wokalnego i pokoju kontroli. Jest także sala rekreacyjna oraz pomieszczenie biurowe, w których obecnie trwają wykończenia.. Podczas budowy studia wykorzystaliśmy nowe materiały dla izolacji akustycznej i kontroli akustyki. Budowa studia była nadzorowana przez inżyniera Wiktora Verchnyatskiego. Na życzenie właściciela studia również robiliśmy jego komutację i dostawę sprzętu.W studio zostanie zainstalowany system moni...

Komutacja studia

Jest skończone lutowanie patch-bayów i wyrób komutacyjnego pola dla studia nagrania w w.Muzyczy, niedaleko Kijowa. Zdjęciu można zobaczyć w katalog.

Studio nagrania w w.Muzyczy Kijowskiego obwodu

Budownictwo studia nagrania w w.Muzyczy pod Kijowem jest praktycznie dokonano. Na koleje — dekoracyjne prace. My wymuszone zrobić przerwę dwa-trzy miesiący, ponieważ budowla, w której znajduje się studio, jeszcze dobudowuje się, i istniejące błoto i kurz nie daje nam możliwości przystępować do ostatecznych prac. A na razie właściciel studia zwrócił się do nas za pomocą w projektowaniu schematu komutacji studyjnego sprzętu i praktycznej realizacji tego wszystkiego. W podstawie będzie komutacyj...

Studio Maxi Sound, m. Kijów

Instalacją monitorowego systemu Reflexion Arts 239 dokonano budownictwo studia nagrania Maxi Sound, która znajduje się na Obołoni w Kijowie. Studio składa się z kontrolnego pokoju placem 30 mkw, sali tonowej z neutralną akustyką, wokalnego pokoju, pokoju dla aranżowań, służbowych i biurowych pomieszczeni. Projektodawca — Aleksander Krawczenko. Inżynier-technolog — Wiktor Wierchniacki. Komutacja i instalacja monitorów — Oleg Naumenko i Aleksander Krawczenko.