Recording Studio Design

Recording Studio Design (1-я редакция)

Recording Studio Design (pierwsza redakcja)

Książka «Recording Studio Design» została wypuszczona wydawnictwem Focal Press w 2003 roku. W 2007 roku została wydana druga redakcja. Objętość książki – 736 stronic.

Obecnie jest podręcznikiem w większości profilowych szkoł wyższych świata.

W danej książce są objęte wszystkie aspekty projektowania, budownictwa i funkcjonowania studiów nagrania, mastering-studiów, studiów post-production itd. Tę książkę śmiało można nazwać podręczną książką inżyniera dźwięku. Jest napisana ona prostą i dostępną mową, nawet jeśli chodzi o skomplikowanych technicznych problemach. Doprowadzone rekomendacje są założone na bogatym osobistym doświadczeniu autora i nie są abstrakcyjnymi.

Recording Studio Design (2-я редакция)

Recording Studio Design (druga redakcja)

W drugej redakcji książki na prośbę czytaczy znacznie jest rozszerzona objętość materiału, w którym opowiada się o projektowaniu wokalnych pokojów, a także dano znacznie więcej informacji o objętościowym dźwięku. W swoich rekomendacjach autor często nawiązuje do doświadczenia czynnych studiów nagrania.

Spis rzeczy książki:

Popularity: 6% [?]

Share this Page:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

Comments are closed.