Recording Spaces

Recording Spaces

Recording Spaces

Druga książka Phillipa Newella – Recording Spaces – została wydana wydawnictwem Focal Press w 2000 roku. Objętość – 206 stronic.

Książka jest przeznaczona dla projektantów studiów, inżynierów dźwięku, producentów, właścicieli studiów. W niej są oświetlono wiele pytań projektowania i funkcjonowania studiów nagrania: planowanie studyjnych pomieszczeni, izolacja dźwiękowa, akustyczna obróbka. Opisują się właściwości wokalnych, kamiennych, orkiestrowych pokojów, pokojów z neutralną i zmienną akustyką. Książka jest ilustrowana. Są również rekomendacji po podwyżce skuteczności funkcjonowania studiów nagrania.

Звукозапись: акустика помещений

Звукозапись: акустика помещений

W 2003 roku książka została wydana językiem rosyjskim wydawnictwem «Шоу-Мастер» pod nazwą «Nagranie: akustyka pomieszczeni». Tłumaczenie Jurija Zynenko, tłumaczenie i techniczne redagowanie Aleksandera Krawczenko.

Spis rzeczy książki:

About the author

Acknowledgements

Introduction

Chapter 1 Isolation shells

1.1 Basic requirements

1.2 A typical isolation structure

1.3 Modes and resonances

Chapter 2 Neutral rooms

2.1 Large neutral rooms

2.2 Practical realisation of a neutral room

2.3 A practical design approach

2.4 Further design aims References

Chapter 3 Variable rooms

3.1 Time for change – musician power

3.2 Introducing practical variability

Chapter 4 Live rooms – their revolutionary strengths and weaknesses

4.1 A brief history of idiosyncrasy

4.2 Drawbacks of the containment shell

4.3 Raw materials

4.4 Practical considerations

4.5 The general concept

4.6 The learning curve

Chapter 5 Stone rooms

5.1 Evolution

5.2 Construction options

5.3 Live versus electronic reverberation

5.4 The 20% rule

5.5 Reverberant rooms and bright rooms – reflexion and diffusion

5.6 Low frequency considerations

5.7 Summary

Note

Chapter 6 Orchestral rooms

6.1 Choice of venues and musicians needs

6.2 RT considerations

6.3 Fixed studio environments

6.4 Psychoacoustic considerations and spacial awareness

6.5 Use of screens

6.6 Summary

Chapter 7 Vocal rooms

7.1 Aims

7.2 Practical constructions

7.3 Application to a practical room

7.4 Combined effects of losses

7.5 Trims

7.6 Conclusion

Chapter 8 Room combinations and operational considerations

8.1 Options and influences

8.2 Layout of rooms

8.3 Isolation considerations: doors and windows

8.4 The Geddes approach

8.5 Recording techniques for limited acoustics

8.6 A compact studio

8.7 Summary

References

Chapter 9 The studio environment

9.1 Colour, light and human sensitivities

9.2 Ventilation and air conditioning

9.3 Equalisation and foldback

Chapter 10 Limitations to design predictions

10.1 Room responses

10.2 Scale models

10.3 Computer models

10.4 Sound pulse modelling

10.5 Light ray modelling

10.6 Ripple tank modelling

10.7 Summary References

Glossary of terms

Index

Popularity: 5% [?]

Share this Page:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

Comments are closed.