Jeśli mówimy o kontrolne pokoje sterea formatu, to najbardziej optymalnymi są pomieszczenia placem od 30 do 50 mkw. czym mniej jest pomieszczenie, tym bardziej skomplikowano jego projektować i bardziej skomplikowano domagać się potrzebnego wyniku, zwłaszcza w planie kontroli niższej częstości. W pomieszczeniach placem więcej 50 mkw. powstają inne problemy. W jakimkolwiek razie – jakim by dużym nie było pomieszczenie – odległość od pozycji dla osłuchiwania do monitorów nie może być więcej pięciu metrów. Inaczej monitorowe systemy powinny być zdolne rozwijać takie poziomy dźwiękowej presji, gdy już zaczyna zarysowywać się i odczuwać się efekt nieliniowości powietrznego środowiska.

Wysokość sufitu w pomieszczeniu pod przyszły kontrolny pokój nie może być mniej trzech metrów. W tym wypadku po akustycznej obróbce wysokość sufitu, że wyszła, sporządzi w przybliżeniu 215 cm. Lepszym wyborem są pomieszczenia z wysokością sufitów 4-5 metrów albo powyżej.

Szerokość kontrolnego pokoju może być od 450 cm, głąb – od 300 cm.

Dużo zależy również od rozkładu okiennych i drzwiowych otworów, o co dokładniej można przeczytać tu.

Wskazane powyżej cyfry są przybliżonymi i chyba minimalnymi. Są wskazane bez uwzględnienia izolacji dźwiękowej; inaczej powinni być więcej.

Popularity: 3% [?]

Share this Post:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

Odzewów nie ma “Pomieszczenia jakich rozmiarów są najbardziej optymalnymi dla kontrolnych pokojów?”

Leave a Reply:

Name (required):
Mail (will not be published) (required):
Website:
Comment (required):
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree