Za kilka poprzednich lat nami był wyrobiony najbardziej optymalny schemat stosunków wszystkich zainteresowanych osób podczas budownictwa studiów nagrania. W zasadzie, go można warunkowo rozdzielić na cztery okresy.

1. Przedprojektowy okres przypuszcza znajomość, podpisanie umowy na projektowanie i kontrolę za budownictwem, znajomość z miejscowymi fachowcami, które będą wciągnęły na obiekcie (fachowcy po wentyłacji, elektrycy, inne)

2. Projektowy okres – to praca nad akustycznym projektem, jego nieprzerwane uzgodnienie z projektowymi decyzjami inżynierów po wentyłacji, zasilaniu elektrycznemu itd. Na wyrób projektu zależnie od trudności potrzebuje się od dwóch miesięcy.

3. Podczas budownictwa zabezpieczamy autorski nadzór z boku projektodawcy (z jego okresowymi wyjazdami na obiekt), a także bezpośrednią codzienną kontrolę za budownictwem z boku jednego z naszych inżynierów-technologów, który stale znajduje się na obiekcie.

4. Specjalistyczne prace. Ustawienie i nastawienie systemów monitorowych, komutacja i inne.

W czym przewagi takiego schematu pracy?

Po pierwsze, ona stymuluje wszystkich uczestników procesu pracować szybko. Ze jednej strony, utrwalony koszt projektu, który zależy od ilości i mianowania studyjnych pomieszczeni, stymuluje nas nie zaciągać z projektowymi pracami. Z innej strony, comiesięczna opłata autorskiego nadzoru i pracy inżyniera-technologa stymuluje naszych zleceniodawców do dobrej organizacji budowlanych prac, we właściwym czasie dostarczeń materiałów itd.

Po drugie, zleceniodawca otrzymuje pewną wolność w wyborze profilowych fachowców, budowniczych i tak dalej, co pozwala jemu optymizować koszty.

Po trzecie, przy takim schemacie gwarantuje się jakość i odpowiedniość technologii i projektu.

Przed początkiem prac odprawiamy naszym zleceniodawcom typowy list, w którym krótko są wyłożone właściwości przyszłego budownictwa.

Popularity: 5% [?]

Share this Post:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

Comments are closed.