Budownictwo studia nagrania w w.Muzyczy pod Kijowem jest praktycznie dokonano. Na koleje — dekoracyjne prace. My wymuszone zrobić przerwę dwa-trzy miesiący, ponieważ budowla, w której znajduje się studio, jeszcze dobudowuje się, i istniejące błoto i kurz nie daje nam możliwości przystępować do ostatecznych prac.

A na razie właściciel studia zwrócił się do nas za pomocą w projektowaniu schematu komutacji studyjnego sprzętu i praktycznej realizacji tego wszystkiego. W podstawie będzie komutacyjne pole, które składa się z czterech patch-bayów Neutrik NPPA 96 Bantam. Planuje się również inwigilacja i sygnalizacja, a także komputerowa, cyfrowa i MIDI sieci. Planujemy zakończyć wyrób komutacyjnego pola (z uwzględnieniem letnich urlopów) do końca sierpnia, o co poinformujemy w naszych nowinach oddzielnie.

Popularity: 1% [?]

Share this Post:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

Comments are closed.