Książka Philipa Newelle “Project-studia: malutkie studia dla dużych zapisów” (Project Studios: A More Professional Approach) pod redakcją Aleksandera Krawczenko została wydana językiem rosyjskim w końcu 2002 roku nakładem 3000 egzemplarzy. Przed obecny czas cały nakład książki jest sprzedany. Dlatego zaczęliśmy pracę nad drugą redakcją książki i przygotowaniem jej do druku.

Popularity: 2% [?]

Share this Post:
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

Comments are closed.